ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

  • Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ είναι μία χειρουργική μέθοδος επισκόπησης και αποκατάστασης συγκεκριμένων παθήσεων των αρθρώσεων, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη αυτών (κλειστή μέθοδος).
  • Έχει δυνατότητες εφαρμογής σε μεγάλες κ μικρές αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Απαιτείται συγκεκριμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ενώ η αυτή επέμβαση χαρακτηρίζεται από τη διάνοιξη πολύ μικρών οπών για την είσοδο των χειρουργικών εργαλείων.
  • Οι εφαρμογές της μεθόδου στις διάφορες αρθρώσεις περιγράφονται παρακάτω:
  • Ώμος: Επισκόπηση , διάγνωση και θεραπεία παθήσεων και βλαβών του επιχειλίου χόνδρου (SLAP lesions), σύνδρομο πρόσκρουσης, Αστάθεια  (Βλάβη Bakart κλπ.), συγκεκριμένοι τύποι ρήξεως τενόντων, σηπτικές καταστάσεις – αρθρίτιδα , ελεύθερα σώματα , ακόμη και σε ορισμένα κατάγματα και αντιμετώπιση « παγωμένου ώμου».
  • Γόνατο: ρήξεις μηνίσκων, δισκοειδής μηνίσκος, παθήσεις του χόνδρου – οστεοχόνδρινες βλάβες, ελεύθερα σώματα, συνδεσμικές βλάβες – ρήξη προσθίου και οπισθίου χιαστών, οπίσθια έξω γωνία – τοξοειδές σύμπλεγμα,εξάρθρημα γόνατος – σηπτική αρθρίτιδα, υμενίτιδες και άλλες, λιγότερο συχνές, παθήσεις του γόνατος.
  • Ποδοκνημική : σύνδρομο πρόσκρουσης, χόνδρινες βλάβες , ελεύθερα σώματα, οστεονέκρωση αστραγάλου, ορισμένοι τύποι καταγμάτων, αστάθεια ποδοκνημικής, μετατραυματική υμενίτιδα κ.ά.
  • Σε κάθε περίπτωση έχει σημαντικές εφαρμογές και σε αρθρώσεις όπως ο αγκώνας , το ισχίο σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα και σε καρπό.
  • Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτός χαρακτηρίζεται από σαφώς χαμηλότερα ποσοστά νοσηρότητος, λιγότερο χρόνο νοσηλείας και ξεκάθαρα ταχύτερη αποκατάσταση σε σχέση με τις παλαιότερες ανοικτές μεθόδου , εφ΄όσον η χειρουργική ένδειξη και διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς ακολουθήσει την μία και μόνη ορθή ιατρική μέθοδο και πρακτική , που χαρακτηρίζεται από την σωστή και περιεκτική λήψη ιστορικού, τον πλήρη και ενδελεχή κλινικό έλεγχο και όπου χρειάζεται τον παρακλινικό έλεγχο, ήτοι ακτινογραφίες , υπερηχογράφημα, αξονική ή /και μαγνητική τομογραφία.
  • Η  διαγνωστική προσπέλαση ασθενούς λαμβάνοντας υπ΄όψιν ΜΟΝΟ  τον παρακλινικό έλεγχο (π.χ. αξιολόγηση μόνο των ευρημάτων μίας μαγνητικής τομογραφίας)  ενέχει  τον κίνδυνο λάθους, με συνέπεια ο /η ασθενής να μην οδηγηθεί σε επιτυχημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά από ένα χερουργείο. Επί παραδείγματι  δεν είναι όλες οι ρήξεις μηνίσκων επώδυνες . Κατά συνέπεια η επιλογή να χειρουργηθεί ένας ασθενής για ρήξη μηνίσκου με μόνο κριτήριο τα ακτινολογικά ευρήματα, ενέχει τον κίνδυνο να μην θεραπευτεί.
  • Συμπερασματικά η σωστή εφαρμογή της ιατρικής σκέψης επί των ιατρικών θεμάτων και της εξαιρετικής τεχνικής της αρθροσκόπησης οδηγεί σε υψηλό ποσοστό ίασης – βελτίωσης εκ νοσημάτων που έως προ ετών ήτο δύσκολο να τα διαχειριστούμε.

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ – AΡΘΡΟΣΚΟΠΟΣ

20 Μαΐου 2019

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Powered By :Omega Systems