ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ – ΝΟΣΟΣ PANNER

Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα

 • Πρόκειται για νόσο που αφορά στην άρθρωση του αγκώνος και συγκεκριμένα στο διαχωρισμό τμήματος χόνδρου με το υποκείμενο οστό από τον έξω βραχιόνιο κόνδυλο το οποίο είναι γνωστό ως capitellum.
 • Το σύνηθες αίτιο του είναι τραυματισμός ή επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί.
 • Αναφέρεται πιο συχνά σε ρίπτες ή αθλητές γυμναστικής.
 • Είναι πιο συνή νόσος σε αγόρια.
 • Εμφανίζεται μετά την ηλικία των 10 ετών.
 • Η εφηβική αυτή οστεοχονδρίτιδα του αγκώνος έχει καλύτερη πρόγνωση από την των ενηλίκων.

Η νόσος του PANNER  είναι παρόμοια κατάσταση με την διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, η οποία πάραυτα διαφέρει από τη 2η στο ότι:

 • Εμφανίζεται προ του 10 ου έτους της ζωής των παιδιών.
 • Είναι αυτοπεριοριζόμενη–αυτοϊαθείσα 
 • Οφείλεται στα ίδια αίτια με την Δ/ΚΗ ΟΣΤ/ΔΑ
 • Δεν έχει καμμία χειρουργική ένδειξη σε αντίθεση με την Δ/ΚΗ ΟΣΤ/ΔΑ.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 • Από το ιστορικό λαμβάνουμε πληροφορίες:
  • Πόνος, ιδία σε έκταση αγκώνος
  • Έλλειμμα έκτασης αγκώνος 
  • Αίσθημα εμπλοκής ή τάσεως  της άρθρωσης 

Εκ της κλινικής εξέτασης:

 • Κριγμός 
 • Έλλειμμα έκτασης  
 • Πόνος  σε κινήσεις κ δη σε έκταση κ σε πίεση σε έξω διαμέρισμα αγκώνος 

Παρακλινικές εξετάσεις

 • Απλές ακτινοφραφίες:  πολύ σημαντικές,  με πιο ξεχωριστό ως εύρημα την σαφώς διαχωρισμένη οστεοχόνδρινη βλάβη από το υποκείμενο οστό, συνήθως το capitellum στη Δ. οστεοχονδρίτιδα, ενώ στη νόσο του Panner η εικόνα της επίφυσης είναι ακανόνιστα κακερματισμένη.
 • Μαγνητική Τομογραφία: αναδεικνύει την έκταση του οστικού οιδήματος, το μέγεθος της βλάβης και την κατάσταση του χόνδρου.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ 

Σε αρχικά στάδια της  βλάβης, όπου το τεμάχιο είναι σταθερό στη θέση του, συστήνεται συντηρητική αγωγή:

 • Ακινητοποίηση 3-6 εβδομάδες 
 • Ήπια κινητοποίηση ενδιάμεσα 
 • Αποφυγή δραστηριοτήτων για 6 μήνες 
 • Σε προχωρημένα στάδια της νόσου η θεραπεία είναι χειρουργική κ συνίσταται σε αρθροσκοπική ή ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική επέμβαση  προς 
 • Νεαροποίηση της βλάβης κ σταθεροποίηση του τεμαχίου 
 • Μικροτρυπανισμοί-μικροκατάγματα 
 • Σταθεροποίηση ενός πιθανά μεγάλου τεμαχίου 
 • Μοσχεύματα χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλες βλάβες 

Ακολουθεί  πρόγραμμα αποκατάστασης:

 • Κινητοποίηση 
 • Ενδυνάμωση 
 • Επανένταξη 

 

ΝΟΣΟΣ PANNER 

Συστήνεται ΜΟΝΟ πρόγραμμα συντηρητικής αγωγής με 

 • Ανάπαυση 
 • Κινητοποίηση
 • Ενδυνάμωση

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems