ΑΓΚΩΝΑΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

 • Πρόκειται για διαταραχή της άρθρωσης του αγκώνος που προκύπτει από την ελεύθερη μετακίνηση οστεοχόνδρινων τεμαχίων εντός αυτής.
 • Τα σώματα αυτά πίπτουν εντός της άρθρωσης συνεπεία:
  • Οστεοαρθρίτιδος
  • Οστεοχονδρίτιδος αγκώνος
  • Κατάγματος αγκώνος
  • Υμενική χονδρομάτωση.
  • Το είδος της εργασίας (χρήση κομπρεσσέρ, βαρέων εργαλείων) συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας αυτών.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Το ιστορικό του ασθενούς στο οποίο  αναφέρεται:
  • Εμπλοκή στην κίνηση του αγκώνος
  • Δυσκαμψία
  • Πόνο
  • Κλικς και κρακς

είναι χαρακτηριστικό.

 • Κλινικά διαπιστούται υμενίτις και έλλειμμα κίνησης της αρθρώσεως.
 • Ακτινολογικά απεικονίζονται ελεύθερα σώματα.
 • Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία είναι άκρως διαφωτιστικές.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η θεραπεία έγκειται σε χειρουργική αφαίρεση των τεμαχίων, ΑΝΟΙΚΤΑ Ή ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
 • Άμεσα μετεγχειρητικά ακολουθεί πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής  αποκατάστασης.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems