ΑΓΚΩΝΑΣ / ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ (PULLED ELBOW)

 • Η ασθένεια αναφέρεται μόνο σε παιδιά. Επώδυνος πρηνισμός ή υπεξάρθρημα κεφαλής κερκίδος κατά τον αγκώνα είναι μία παθολογική κατάσταση όπου ο δακτυλιοειδής σύνδεσμος της κεφαλής κερκίδος ολισθαίνει εκτός θέσεώς του με συνέπεια να μην την συγκρατεί και αυτή να τίθεται εκτός άρθρωσης.
 • Το παιδί εμφανίζεται κρατώντας το χέρι του, έχοντας τον αγκώνα λυγισμένο στην κοιλιά του με την παλάμη να «κοιτά» το  έδαφος (πρηνισμός), φυσικά παρουσία πόνου.
 • Στο ιστορικό συχνά αναφέρεται έλξη του παιδιού από τα χέρια και αιώρηση είτε πτώση την ώρα του παιχνιδιού.

 

ΑΙΤΙΑ

 • Τραυματική νόσος:
  • Επιμήκης έλξη του παιδιού από τα χέρια
  • Πτώση την ώρα του παιχνιδιού

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Το ιστορικό τραυματισμού και η κλινική εικόνα είναι αδιάψευστος. Το παιδί εμφανίζεται κρατώντας το χέρι του, έχοντας τον αγκώνα λυγισμένο στην κοιλιά του με την παλάμη να «κοιτά» το έδαφος (πρηνισμός), φυσικά παρουσία πόνου.
 • Ενίοτε χρειάζεται απλή ακτινογραφία προς αποκλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • 2 τεχνικές χρησιμοποιούνται για την ανάταξη του εξαρθρήματος = είτε εν μέσω υπερπρηνισμού είτε εν μέσω υπερυπτιασμού, ήπιας  έλξης  και κάμψη  του αγκώνος εφ όσον το παιδί – ο αγκώνας του επιτρέπει. ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ = ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΙΑΤΡΟ.

Εν συνεχεία αφήνουμε το παιδί να ηρεμήσει για 15 λεπτά και κατόπι παρατηρούμε την κίνηση της άρθρωσης και δη αν αυτή κινείται ελεύθερα.

Συστήνουμε την αποφυγή έλξης του παιδιού από τα χέρια.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems