ΑΓΚΩΝΑΣ / ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ

– ΑΓΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΝΝΙΣΤΑ (ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ)
– ΑΓΚΩΝΑΣ ΤΟΥ GOLFER (ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ)
– AΓΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΡΙΠΤΗ (BASEBALL PITCHER)
– ΑΓΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΝΤΙΣΤΗ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems