ΑΓΚΩΝΑΣ / ΒΛΑΙΣΟΣ ΑΓΚΩΝΑΣ (CUBITUS VALGUS)

  • Πρόκειται για την αντίθετη παραμόρφωση του ραιβού αγκώνα. Αναφέρεται σε μία κατάσταση όπου ο αγκώνας γωνιούται εντόνως με το κυρτό προς το σώμα και το κοίλο προς τα έξω, όταν η άρθρωση έρχεται σε θέση πλήρους έκτασης. Μικρή γωνία βλαισότητος είναι φυσιολογική και αποδεκτή.
  • Όταν παρατηρηθεί στη γέννηση δύναται να αποδοθεί σε διάφορα σύνδρομα .
  • Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη γωνία βλαισότητος (φ.τ 5ο – 28ο), από ότι οι άνδρες.
  • Είναι πολύ συχνή η συσχέτιση της παραμόρφωσης αυτής με ωλένιο νευρίτιδα, μια νόσο που αναφέρεται σε παγίδευση του ωλενίου νεύρου, με τα αντίστοιχα συμπτώματα.

Μπορεί να προκληθεί και δευτεροπαθώς, μετά από κατάγματα.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems