ΑΥΧΕΝΑΣ / ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ

 • Πρόκειται για ασθένεια του αυχένος κατά την οποία οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι και αρθρώσεις του αυχένος (facets) εκφυλίζονται.
 • Συχνά ακολουθείται από:
  • Αυχενική ριζίτιδα
  • Αυχενική μυελοπάθεια
  • Χρονία αυχεναλγία
 • Αφορά συνήθως σε άνδρες μετά τα 65έτη της ζωής τους ,ενώ μπορεί να άρχεται από τα 40 χρόνια τους.
 • Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:
  • το κάπνισμα
  • προηγηθέντες τραυματισμοί
  • οδήγηση
  • άρση βαρών
  • επαγγελματίες ή καταχρηστικοί αθλητές
 • Συνήθως αφορά στο Α5-Α6 Κ Α6-Α7 μεσοσπονδύλια διαστήματα , όπου είναι και η περιοχή με την μεγαλύτερη κινητικότητα .

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Κλινική εικόνα:
  • Πόνος σταδιακά εντεινούμενος ή /και οξέος εμφανιζόμενος, με κατανομή αυτού σε:
   • Άνω άκρο (ριζίτιδα) λόγω:
    • κήλης μεσοπονδυλίου δίσκου,
    • οστεοφύτων,
    • στένωση τρημάτων,
    • υπερτροφικών συνδέσμων,
    • παρουσία οστεοφύτων
   • Άνω και κάτω άκρα (μυελοπάθεια ) – ιδέ ανωτέρω αίτια,
   • Εντοπισμένο στην ευρύτερη περιοχή του αυχένος (χρονία δισκογενής αυχεναλγία)
 • Ακτινογραφίες:
  • Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική προσπέλαση.
  • Διακρίνονται οι ανωτέρω αναφερόμενες αλλοιώσεις.
 • Μαγνητική τομογραφία:
  • Είναι υψίστης σημασίας ιδία σε χρονία νόσο και νευρολογική συμμετοχή.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Τροποποίηση των δραστηριοτήτων:
  • Σε χρόνιο πόνο σε αυχένα:
   • Καλά ανεκτό χωρίς νευρολογική συμμετοχή:
    • Συντηρητική αγωγή:
     • Φ/θ
     • Α/φ αγωγή
     • Ασκήσεις
    • Μη ανεκτό εκ του ασθενούς, επιμένοντα στον χρόνο:
     • Χειρουργική αντιμετώπιση με μέτρια, καλά κ πολύ καλά αποτελέσματα εξαρτώμενα από τη νόσο, τον ασθενή και την αυτή χειρουργική παρέμβαση.
    • Σε αυχενική ριζίτιδα:
     • Συντηρητική αγωγή εφ΄όσον:
      • Η ένταση του πόνου είναι ανεκτή.
      • Δεν παρουσιάζει σημαντική έκπτωση της μυικής ισχύος το άνω άκρο.
      • Τα συμπτώματα δεν επιμένουν σε σημαντικό βαθμό, μετά από 8- 10 εβδομάδες από ενάρξεως αυτών.
       • Λαμβάνουν χώρα:
        • Φ/θ
        • Α/φ αγωγή
        • Αγωγή για νευροπαθητικό πόνο
        • Ανάπαυση
       • Σε αντίθετη περίπτωση δινεργείται χειρουργική αντιμετώπιση με αποσυμπίεση της νευρικής ρίζας.
 • Η αυχενική μυελοπάθεια είναι ένα επείγον  πρόβλημα στην ορθοπαιδική και αντιμετωπίζεται χειρουργικώς δια της αποσυμπιέσεως της ΣΣ με ή χωρίς σπονδυλοδεσία.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems