ΑΥΧΕΝΑΣ / ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΜΗΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΣΣ

Η οστεοποίηση οπισθίου επιμήκους συνδέσμου είναι μία ασθένεια της σπονδυλικής στήλης και κυρίως της αυχενικής μοίρας αυτής, κατά την οποία ένας ισχυρός σύνδεσμος αυτής οστεοποιείται.

Η συνήθης εντόπιση είναι η αυχενική μοίρα ΣΣ  κ συγκεκριμένα σε Α4-Α6 διάστημα, όμως μπορεί να συμβεί οπουδήποτε.

Αναφέρεται πιο συχνά σε Ασιάτικο πληθυσμό.

 

ΑΙΤΙΑ

Η αιτία της ασθένειας είναι άγνωστη.

Υποθέσεις κ προδιαθεσικοί παράγοντες  αναφέρονται σε:

Σακχαρώδη διαβήτη

Παχυσαρκία

Επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί στην περιοχή 

Διατροφή πλούσια σε αλάτι και  χαμηλή σε κρέας – πρωτείνη

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός 

Να παρουσιάζει εικόνα μυελοπάθειας, με παθολογία από άνω και κάτω άκρα με απώλεια δύναμης, παραισθησίες, παθολογικά αντανακλαστικά.

 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η οστεοποίηση του συνδέσμου αναδεικνύεται σε:

Απλή ακτινογραφία 

Αξονική τομογραφία 

Κ η προκληθείσα μυελοπάθεια σε μαγνητική τομογραφία

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ασυμπτωματικούς  ασθενείς κ σε περίπτωση με ήπια κλινική εικόνα συνιστάται μόνο παρακολούθηση.

Σε περιπτώσεις με έντονα συμπτώματα κ δη μυελοπάθειας συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση με άμεση ή έμμεση αποσυμπίεση κ σπονδυλοδεσία .

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems