ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ / ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Πρόκειται για διαταραχή του μεταβολισμού των πουρινών, ουσιών που παράγονται στον οργανισμό μας, αλλά και εξωγενώς από τη διατροφή κ πόση μας.

Αυτές οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων ουρικού οξέος στο αίμα και, κατά συνέπεια, σε δημιουργία και εναπόθεση κρυστάλλων στους ιστούς και σε αρθρώσεις  προκαλώντες χαρακτηριστική συμπτωματολογία.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κλινική εικόνα:

Αιφνίδια, οξεία, έντονη συμπτωματολογία με ερύθημα και  περιορισμό της κίνησης.

Χωλότητα, πόνος ηρεμίας, αλλά και σε κίνηση.

Μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά συνήθως προσβάλλεται η 1η μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση του πόδα (κότσι).

Σε παραμελημένες καταστάσεις δημιουργούνται ουρικοί τόφοι.

Ακτινολογικά:

Σε απλές ακτινογραφίες σπανίως διακρίνεται παθολογία εκτός και αν υπάρχουν ευμεγέθεις κρύσταλλοι ή οστεοαρθρίτιδα.

Η εξέταση του αρθρικού υγρού ελέγχει την παρουσία κρυστάλλων κ το φλεγμονώδες profile αυτού.

Εργαστηριακές εξετάσεις:

Αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και επίπεδα ουρικού οξέος (όχι στην οξεία φάση)

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανάπαυση, πάγος, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κολχικίνη είναι θεραπευτικές γραμμές

*** Προσοχή στο διαχωρισμό της ασθένειας από ψευδο-ουρική αρθρίτιδα και κυρίως, σηπτική νόσο

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems