ΜΕΣΗ (ΟΣΦΥ) / ΣΚΟΛΙΩΣΗ

 • Πρόκειται για μία ασθένεια όπου η σπονδυλική στήλη παραμορφώνεται σε 3 επίπεδα, λαμβάνοντας την μορφή “C” ή “S”. Σε ήπιες μορφές δεν επηρεάζει  λειτουργικά τον ασθενή, ενώ σε σοβαρές μπορεί να προκαλέσει καρδιοαναπνευστικές διαταραχές.
 • Η αιτία του νοσήματος είναι άγνωστη. Πιστεύεται ότι υπάρχει συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Συμβαίνει σε κάθε ηλικία, αλλά κυρίως αναφέρεται σε ηλικίες μεταξύ 10 και 18 χρονών, ιδίως δε σε κορίτσια.

Παρουσιάζεται με τις κάτωθι μορφές:

Πρόκειται για σκολίωση που εμφανίζεται σε νεογέννητα έως την ηλικία των 3 ετών. Αναφέρεται κυρίως σε αγόρια. Η αιτία είναι άγνωστη. Πιο συχνά προσβάλλονται παιδιά στην Ευρώπη, σε σχέση με την Αμερική.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Η διάγνωση είναι κλινική και ακτινολογική. Η εντόπιση της καμπύλης είναι την θωρακική μοίρα και το κυρτό ευρίσκεται προς τα αριστερά.
 • Η μαγνητική είναι φυσιολογική. Πρέπει πάντα να αποκλείονται συνοδές παθήσεις του ΚΝΣ (νωτιαίος μυελός) να ελέγχεται ο τύπος της καπύλης και το μέγεθος της παραμόρφωσης.

Η πρόγνωση της νόσου αξιολογείται από πολλούς παράγοντες:

 • Δεξιές καμπύλες σε κορίτσια,
 • Γωνία του Cobb >30 μοιρών
 • Γωνία Μehta ( γωνία σπονδύλου –πλευράς) > 20 μοιρών

είναι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • Αρχικά διενεργείται τακτική παρατήρηση – παρακολούθηση του βρέφους: Αναφέρεται μεγάλο ποσοστό αυτομάτου επίλυσης της νόσου, χωρίς θεραπεία.
 • Κηδεμόνες: η χρήση αυτών είναι επιτακτική όταν η καμπύλη της σκολίωσης επιδεινώνεται. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο κηδεμόνας δεν βελτιώνει την καμπύλη, αλλά περιορίζει την επιδείνωσή της.
 • Γυψοεπίδεσμοι: εφαρμόζονται σε βρέφη – παιδιά έως την ηλικία των 2 μηνών με στόχο τη διόρθωση σκολίωσης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εφαρμόζεται επί αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής. Διενεργείται:

 • Σπονδυλοδεσία (αρθρόδεση σπονδυλικής στήλης) in situ με μοσχεύματα, προς παύση της ήδη υπάρχουσας επιδείνωσης.
 • Χρήση ράβδων ανάπτυξης (growing rods) που κατευθύνουν την νόσο και την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης – δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη.
 • Σπονδυλοδεσία με εφαρμογή υλικών οστεοσύνθεσης, τα οποία σταματούν την ανάπτυξη αλλά σταθεροποιούν τη νόσο, που προσβάλλει – και  παρεμποδίζει την  εξέλιξή τους – ζωτικά όργανα του θώρακος και της κοιλίας.
 • Πρόκειται για σκολίωση αγνώστου αιτίας σε παιδιά ηλικίας από 4-10 χρονών. Αφορά στο 15% του συνόλου των ιδιοπαθών σκολιώσεων.
 • Προσβάλλει κυρίως τα κορίτσια και συνυπάρχει με άλλες παθήσεις του ΚΝΣ, όπως συριγγομυελία, σ. ARNOLD CHIARI, όγκοι του νωτιαίου μυελού κ.ά.
 •  Η καμπύλη της παραμόρφωσης είναι, συνήθως, δε θωρακική.
 • Η ασθένεια παρουσιάζει υψηλό ποσοστό επιδείνωσης.
 • Η ανάγκη για εφαρμογή κάποιας μορφής θεραπείας είναι πολύ υψηλή (κηδεμόνες, χειρουργείο)
 • Μπορεί να παρουσιάσει επικίνδυνη εξέλιξη αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.
 • Πολλοί λίγοι ασθενείς παρουσιάζουν αυτόματη ίαση.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Χρησιμοποιείται το test της επίκυψης του Adams. Επίσης, το παιδί ελέγχεται για:

  • καφέ κηλίδες (νευροϊνωμάτωση)
  • ανισοσκελία
  • διαφορά στο ύψος των ώμων
  • διαφορά στο ύψος της πυέλου – στροφή πυέλου
  • παραμορφώσεις των άκρων ποδών – κοιλοποδία
  • παθολογία σε ουροδόχο ή χοληδόχο κύστη
  • διαταραχές σε νευρικό σύστημα (συριγγομυελία κ.ά.)

Επίσης ελέγχονται:

 • Δερματικά ελλείμματα
 • Ανισο υ ψείς πτυχές κορμού – ράχης
 • Ασυνήθης τριχοφυία ράχης – οσφύος
 • «Μορφώματα» ράχης – οσφύος (μηνιγγομυελοκήλη)
 • Νευρολογικός έλεγχος
 • Aκτινογραφίες σπονδυλικής στήλης οπισθοπρόσθιες
 • Μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης στα παιδιά με γωνία Cobb >20μοιρών και ηλικίας μικροτέρας των 10 ετών

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Παρακολούθηση για καμπύλες σκολίωσης μικρότερες των 20 μοιρών
 • Νάρθηκες – κηδεμόνες για καμπύλες 20-50 μοίρες
 • Χειρουργική αντιμετώπιση μεγαλύτερων παραμορφώσεων με διάφορες τεχνικές όπως ράβδους επιμήκυνσης, σπονδυλοδεσίες κ.ά.
 • Πρόκειται για σκολίωση σε εφήβους από 10-18 χρονών.
 • Αναφέρεται κυρίως σε κορίτσια, ενώ η καμπύλη της παραμόρφωσης είναι, συνήθως, δεξιά θωρακική.
 • Η αριστερή θωρακική καμπύλη ελέγχεται πάντοτε με μαγνητική τομογραφία, προς αποκλεισμό νευρολογικών συμβαμάτων.
 • Η αιτία της ασθένειας είναι άγνωστη.
 • Είναι πολυπαραγοντικό νόσημα, ενώ συχνά υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό.
 • Η πρόγνωση γενικά είναι καλή, ιδία αν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.
 • Στις περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζεται όπως και όταν πρέπει τότε:
 • Καμπύλες μεγαλύτερες των 80μοιρών δημιουργούν σοβαρή αισθητική παραμόρφωση, καρδιοπνευμονική δυσλειτουργία, πόνο και αυξημένη θνησιμότητα .
 • Όταν η ασθένεια δεν αντιμετωπίζεται τότε έντονος πόνος χαρακτηρίζει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων κατά την ενηλικίωση.

Παράγοντες κινδύνου για διαρκή επιδείνωση της νόσου είναι:

 • Το μέγεθος της καμπύλης (καμπύλη >25 μοιρών σε σκελετικά ανώριμους)
 • ‘Οσο νεαρότερη η ηλικία τόσο χειρότερη η πρόγνωση
 • Στάδιο Τunner <3
 • Risser δείκτης <1
 • Ανοικτός ο τριακτινωτός χόνδρος στα ισχία
 • Οι θωρακικές καμπύλες είναι πιο πιθανό να επιδεινωθούν σε σχέσεις με τις οσφυικές.
 • Οι διπλές πρωτοπαθείς είναι πιο πιθανό να επιδεινωθούν σε σχέση με τις μονήρεις.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Χρησιμοποιείται το test της επίκυψης του Adams. Επίσης, το παιδί ελέγχεται για:

  • καφέ κηλίδες (νευροϊνωμάτωση)
  • ανισοσκελία
  • διαφορά στο ύψος των ώμων
  • διαφορά στο ύψος της πυέλου – στροφή πυέλου
  • παραμορφώσεις των άκρων ποδών – κοιλοποδία
  • παθολογία σε ουροδόχο ή χοληδόχο κύστη
  • διαταραχές σε νευρικό σύστημα (συριγγομυελία κ.ά.)

Επίσης ελέγχονται:

 • Δερματικά ελλείμματα
 • Ανισο υ ψείς πτυχές κορμού – ράχης
 • Ασυνήθης τριχοφυία ράχης – οσφύος
 • «Μορφώματα» ράχης – οσφύος (μηνιγγομυελοκήλη)
 • Νευρολογικός έλεγχος
 • Aκτινογραφίες σπονδυλικής στήλης οπισθοπρόσθιες
 • Μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης στα παιδιά με γωνία Cobb >20μοιρών

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Παρακολούθηση για καμπύλες σκολίωσης μικρότερες των 20 μοιρών
 • Νάρθηκες – κηδεμόνες για καμπύλες 20-50 μοίρες
 • Χειρουργική αντιμετώπιση μεγαλύτερων παραμορφώσεων με διάφορες τεχνικές όπως  ράβδους  επιμήκυνσης, σπονδυλοδεσίες κ.ά.
 • Συγγενής είναι η σκολίωση που προκαλείται από ανωμαλία στην ανάπτυξη των σπονδύλων κατά την ενδομήτριο ζωή.
 • Αφορά στο 1-4% του γενικού πληθυσμού.
 • Το αίτιο είναι άγνωστο.

Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

 • Αλκοόλ
 • Υπερθερμία
 • Βαλπροϊκό οξύ
 • Σακχαρώδης διαβήτης της κυοφορούσας μητέρας.

Η ασθένεια συνυπάρχει και με άλλες παθήσεις στα πλαίσια συνδρόμων: ΚLIPPEL FEIL, ALLAGILE  κ.ά.

Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από τον τύπο της παραμόρφωσης στον – τους σπονδύλους, την αρθρόδεση των πλευροσπονδυλικών αρθρώσεων, μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης οστεϊνής γέφυρας, ενώ ο ρυθμός είναι ταχύς τα πρώτα 3 έτη της ζωής τους. Η τελική έκβαση εξαρτάται από το δυναμικό επιδείνωσης και την πρώιμο ή όχι έναρξη της θεραπείας.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται με:

 • Κλινικό έλεγχο της πάθησης – ιδέ σκολίωση
 • Ακτινολογική απεικόνιση των παραμορφώσεων των σπονδύλων – ημισπονδύλων και της ΣΣ
 • Αξονική τομογραφία με 3D ανασύνθεση
 • Μαγνητική τομογραφία προς μελέτη λοιπών παθολογικών συμβαμάτων
 • Έλεγχο των νεφρών και καρδιολογικό έλεγχο προς αποκλεισμό άλλως παθήσεων – συνδρόμων

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Παρακολούθηση και κηδεμόνες

Η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα ανά μήνα το πρώτο έτος και ανά 4 – 6μήνες μετά. Έχει νόημα εφ’ όσον δεν παρουσιάζεται επιδείνωση.

Οι κηδεμόνες  δεν βοηθούν σαν πρώτη γραμμή θεραπείας παρά μόνο για έλεγχο επιδείνωσης των σύνθετων καμπυλών παραμορφώσεως (από πολλούς δεν υποστηρίζεται η χρησιμότητα τους.)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Εφαρμόζεται ένας μεγάλος αριθμός επεμβάσεων

Πρόσθια ή οπίσθια αρθρόδεση ΣΣ με ή χωρίς οστεοτομίες, με ή χωρίς σπονδυλεκτομή, διάταση με τη χρήση αναπτυσσόμενων ράβδων, ημισπονδυλεκτομή, οστεοτομίες των πλευρών, επιφυσιοδέσεις.

– ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

– ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΪΝΟΜΑΤΩΣΗ

– ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems