ΜΗΡΟΣ / ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΓΟΝΟΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ – ATHLETIC PUBALGIA )

 • Πρόκειται για παγίδευση του λαγονοβουβωνικού νεύρου συνεπεία υπερτροφίας των κοιλιακών μυών από την έντονη προπόνηση(πρωταθλητισμός).
 • Επίσης, δύναται να εμφανισθεί σε καταστάσεις μετεγχειρητικές (βουβωνοκήλες).

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Το ιστορικό κ η κλινική εικόνα της παρούσας νόσου μετά πόνου στην βουβωνική και πρόσθια του μηρού περιοχή, ο οποίος εντείνεται στον βήχα και αντανακλά στο όσχεο είναι χαρακτηριστικό της νόσου.
  • Λαμβάνεται υπ΄όψιν προηγηθέν χειρουργείο σε βουβωνική χώρα.
  • Άλλοτε ο ασθενής αναφέρει υπερευαισθησία στην περιοχή αυτή.
  • Εντείνεται σε αθλητικές δραστηριότητες.
  • Επιδεινώνεται σε υπερέκταση ισχίου.
 • Η μαγνητική τομογραφία –πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης σε ηβική σύμφυση, αποκλείει άλλες πιθανές νόσους.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Συντηρητική θεραπεία δια της:
  • Υπομονής
  • Φυσικοθεραπείας
  • Α/φ αγωγής
  • Τοπικής έγχυσης λιδοκαίνης μετά στεροειδούς α/φ

είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής.

 • Σε επαγγελματίες αθλητές επεξηγούνται οι επιλογές τους κ δη η χειρουργική θεραπεία κ ο χρόνος αποκατάστασης.

Η χειρουργική θεραπεία μετά της νευρόλυσης έχει θέση σε ανθεκτικές περιπτώσεις.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems