ΩΜΟΣ / ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ

– ΠΡΟΣΘΙΑ
– ΟΠΙΣΘΙΑ
– ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
– ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ (HABITUAL LAXITY)

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems