ΩΜΟΣ / ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ (ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ) ΠΕΤΑΛΟΥ

Η ρήξη ή βλάβη του τενοντίου αυτού σχηματισμού αφορά σε άμεσο τραυματισμό είτε επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς στα πλαίσια υπέρχρησης σε έναν ή περισσότερους από τους 4 τένοντες που απαρτίζουν το στροφικό (ή τενόντιο ή μυοτενόντιο) πέταλο του ώμου. Ο συνηθέστερα τραυματισθείς τένοντας είναι ο υπερακάνθιος, καθώς ευρίσκεται μεταξύ κεφαλής βραχιονίου και ακρωμίου, οπότε συνθλίβεται σε διάφορες φάσεις κίνησης. Οι υπόλοιποι 3 είναι ο υπακάνθιος και ο ελάσσων στρογγύλος (έξω στροφείς) και ο υπακάνθιος (έσω στροφέας του ώμου).

Το σύστημα των τενόντων εκτελεί έξω στροφή, έσω στροφή και συμμετέχει στη ανύψωση του μέλους και στην ομαλότητα της κατακόρυφης διαδρομής του μέλους από πάνω προς τα κάτω. Επίσης σταθεροποιούν την γληνοβραχιόνιο άρθρωση του ώμου.

 

ΑΙΤΙΑ

Επαναλαμβανόμενο μικροτραύμα

Έντονο τραύμα – πτώση επί του μέλους

Αθλητική δραστηριότητα με ρίψεις (volley, baseball  κλπ.)

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  1. Ιστορικό τραυματισμού είτε επαγγελματική – αθλητική δραστηριότητα με επιβάρυνση
  2. Κλινική εικόνα: κλινικά tests εκτελούνται και αναδεικνύουν την βλάβη π.χ. test Hawkins, Neer, Drop arm, σημείο ελατηρίου, hornblower sign κ.ά. Ελέγχεται η παρουσία πόνου στον ώμο με αντανάκλαση σε βραχιόνιο, ενίοτε, καθώς και η πραγματική απώλεια δύναμης ανύψωσης και έξω ή έσω στροφής του μέλους. Η απώλεια δύναμης μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα (ψευδοπαράλυση ώμου).
  3. Παρακλινικές εξετάσεις
  • Η απλή ακτινογραφία αναδεικνύει:

α/ τύπο ακρωμίου (Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ), β/ οστεοαρθριτιδικές αλλοιώσεις, γ/ ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ  με κεντρικό υπεξάρθρημα της κεφαλής του βραχιονίου, δ/ Βαρεία καταστροφική αρθροπάθεια του ώμου λόγω βλάβης του στροφικού πετάλου (MILWAKEE SHOULDER) ή CUFF TEAR ARTHROPATHY.

  • Το υπερηχογράφημα εντοπίζει και αναλύει – σε πολλές περιπτώσεις – τις βλάβες του στροφικού πετάλου.
  • Η Μαγνητική Τομογραφία με σκιαγραφικό μέσο είναι εξέταση εκλογής και με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στον εντοπισμό των βλαβών αυτών. Η Μαγνητική Τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό μέσο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος και μέσο ελέγχου.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της ρήξεως είναι η αποκατάσταση της βλάβης είτε με συντηρητικά μέσα είτε με χειρουργικά μέσα.

  • Συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, παυσίπονο και αντιφλεγμονώδη αγωγή, ανάπυση του μέλους και τακτκό επανέλεγχο. Έγχυση στεροειδούς υπακρωμιακά είναι προσέγγιση που έχει τις ενδείξεις και τους περιορισμούς της.
  • Η έγχυση λοιπών ουσιών, όπως PRP S, βλαστοκύτταρα, υαλουρονικό νάτριο υποστηρίζεται από μελέτες, χωρίς πάραυτα να έχει αποδειχθεί το πραγματικό όφελος από τη χρήση τους, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου έχει ένδειξη σε όλες ρήξεις του στροφικού πετάλου με λειτουργική ανεπάρκεια, έντονο πόνο. Διενεργείται συρραφή και αποκατάσταση της ρήξεως και ακρωμιοπλαστική, όπου απαιτείται, ενώ σε μη επισκευάσιμες βλάβες πραγματοποιείται είτε τενοντομεταφορές (πλατέος ραχιαίου) είτε τοποθέτηση space balloon είτε αλλομοσχεύματα (graftjacket, fascia lata) είτε, ακόμη, ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου, ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ.

Οι τεχνικές είναι κατά κανόνα 3: αρθροσκοπική, ελάχιστα παρεμβατική (mini open), ανοικτή προσπέλαση

Η χειρουργική αντιμετώπιση ακολουθείται πάντα από εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems