ΩΜΟΣ / ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ

– ΠΤΕΡΥΓΟΕΙΔΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗ
– ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ SPRENGEL
– ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ KLIPPEL – FEIL

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems