ΩΜΟΣ / ΒΛΑΒΗ (SLAP) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Η βλάβη του επιχειλίου χόνδρου του ώμου αναφέρεται σε βλάβη – φθορά – καταστροφή του χόνδρινου «δακτυλιδιού» που αγκαλιάζει περιφερικά την ωοειδή  επιφάνεια της γλήνης, δηλαδή της ημιεπίπεδης επιφάνειας πάνω στην οποία αρθρώνεται (ακουμπά) η κεφαλή του βραχιονίου. Ουσιαστικά πρόκειται για βλάβη στον «μηνίσκο» του ώμου.

 

ΑΙΤΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ

 • Τροχαία ατυχήματα
 • Πτώση σε προτεταμένο μέλος
 • Βίαιη έλξη του άνω άκρου, όπως όταν σηκώνει κανείς μεγάλο βάρος
 • Ρίψεις = ταχεία και δυνατή κίνηση του άνω άκρου πάνω από το επίπεδο των ώμων
 • Εξαρθρήματα του ώμου – Αστάθεια
 • Εκφυλιστική νόσος

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ιστορικό – Κλινική εικόνα:
  1. Αίσθημα επώδυνου «κλειδώματος», εμπλοκής ή έντονου ήχου αναπήδησης του ώμου
  2. Σταδιακή ελάττωση της δύναμης του ώμου – πόνος σε στροφικές κινήσεις
  3. Αίσθημα αστάθειας – αναπήδησης βραχιονίου
  4. Διαρκής ελάττωση της ταχύτητας ρίψεως αντικειμένου, παρουσία πόνου
  5. Σταδιακή ελάττωση του εύρους κίνησης του ώμου
 • Επώδυνα κλινικά tests σε διάφορες φάσεις της κίνησης (Active Compression Test, Biceps Load Test, Dynamic Speed’s Test  κ.ά.)
 • Η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της νόσου είναι το ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ και η ένδειξη πραγματοποίησης του τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εικόνα.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η συντηρητική θεραπεία έχει θέση σε ήπιες περιπτώσεις  με α/φ αγωγή, φυσικοθεραπεία, ανάπαυση του μέλους.

Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση σε βαρειές περιπτώσεις με επεισόδια εμπλοκής ή έντονου ήχου μετά πόνου και εφ όσον έχει αποδειχθεί η ύπαρξη της βλάβης. Αυτή συνίσταται σε αρθροσκοπική αντιμετώπιση με συρραφή της ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου (labrum) ή αφαίρεση τμήματος αυτού.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems