ΠΥΕΛΟΣ (ΛΕΚΑΝΗ) – ΙΣΧΙΟ – ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ / ΚΡΟΤΟΥΝ ΙΣΧΙΟ

Πρόκειται για χαρακτηριστικό κρότο – ήχο στην άρθρωση του ισχίου που παράγεται από την ολίσθηση τενόντων και μυών πάνω σε οστικές επιφάνειες.

Eίναι πολύ συχνό πρόβλημα σε αθλητές και χορευτές.

Υπάρχουν 3 τύποι:

Εξωτερικός κρότος: πρόσκρουση λαγονοκνημιαίας ταινίας σε μεγάλο τροχαντήρα

Εσωτερικός κρότος: ο πιο συχνός τύπος. Πρόσκρουση του λαγονοψοϊτη, είτε σε μικρό τροχαντήρα, είτε σε μηριαία κεφαλή, είτε επί του ορογόνου θυλάκου του.

Ενδοαρθρικός κρότος: ελεύθερα σώματα σε άρθρωση – Υμενική χονδρομάτωση – Βλάβες του επιχειλίου χόνδρου.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εκ του ιστορικού ο ασθενής παρουσιάζεται παραπονούμενος με χαρακτηριστικό ήχο πέριξ ή εντός του ισχίου με ή χωρίς πόνο. Τον ήχο αυτόν, συχνά,  μπορεί να τον αναπαράγει εκούσια. Εάν υπάρχει αίσθημα εμπλοκής τότε τα κλικς αναφέρονται σε ενδοαρθρική παθολογία.

Κλινικά τα κλικς είναι οπτικά, απτικά και ακουστικά σε ό,τι αφορά την πρόσκρουση της λαγονοκνημιαίας ταινίας σε μ. τροχαντήρα, ενώ αξιολογείται η τάση αυτής με το test του Ober.

Η ενδοαρθρική παθολογία της αρθρώσεως του ισχίου ελέγχεται αξιολογώντας την παθητική και ενεργητική κίνηση αυτής  με αντίστοιχα tests και είναι απτική και ακουστική η παρουσία των κλικς, όχι οπτική.

Ακτινολογικά μελετάμε την παρουσία παθολογίας όπως ελεύθερα σώματα, υμενική χονδρομάτωση, εξοστώσεις, απλές ακτινογραφίες.

Η χρήση υπερηχογραφήματος είναι σημαντική σε μελέτη ορογονίτιδος είτε του μεγάλου τροχαντήρος είτε του λαγονοψοίτη, ενώ χρησιμοποιείται και θεραπευτικά με την πραγματοποίηση εγχύσεων.

Η μαγνητική τομογραφία είναι πολύ σημαντική.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems