ΠΥΕΛΟΣ (ΛΕΚΑΝΗ) – ΙΣΧΙΟ – ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ / ΠΥΚΝΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ (CONDEΝSAΝS OSTEITIS ILII)

 • Πρόκειται για ασθένεια χαρακτηρίζουσα από σκλήρυνση του λαγονίου οστού γειτονικά προς την ιερολαγόνιο άρθρωση, συνήθως αμφοτεροπλεύρως κ τρίγωνη στο σχήμα.
 • Αιτιάται η μηχανική καταπόνηση ως αιτιοπαθογενετικός παράγων.
 • Εμφανίζεται μετά από κύηση – τοκετό, σε γυναίκες.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Κλινικά:
  • Συνήθως πρόκειται για ασυμπτωματικό νόσημα , πάραυτα σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί χαμηλή οσφυαλγία.
  • Σε τοπική πίεση- ψηλάφηση κατά την οσφύ κ δη παρά τοις  ιερολαγονίοις  αναγνωρίζεται ευαισθησία.
 • Ακτινολογικά:
  • Σε απλές ακτινογραφίες διαπιστώνεται χαρακτηριστική σκληρυντική , ακτινοσκιερή , τριγωνική περιοχή επί των λαγονίων, παρά τοις ιερολαγονίοις . Δεν  συμμετέχει το ιερό οστούν στα ευρήματα.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία καθώς το νόσημα αυτοιάται.
 • Μπορεί να λάβει χώρα :
  • φ/θ
  • α/φ αγωγή
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι δεν πρόκειται για  ιερολαγονίτιδα !

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems