ΠΥΕΛΟΣ (ΛΕΚΑΝΗ) – ΙΣΧΙΟ – ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ / ΡΑΙΒΟ ΙΣΧΙΟ (COXA VARA)

 • Τα βρέφη γεννιούνται έτσι (συγγενής νόσος) και δη επί εδάφους κάποιου άλλου νοσήματος:
  • Νόσος Gaucher
  • Kλειδοκρανιακή δυσόστωση
  • Χονδροδυσπλασία κατά το ισχίο
  • Κεντρική εστιακή μηριαία δυσπλασία
  • Πολλαπλή εστιακή επιφυσιακή δυσπλασία κα.
  • Κατόπιν της γεννήσεως τα βρέφη παρακολουθούνται στενά δια το υποκείμενο νόσημα και την ραιβή παραμόρφωση του ισχίου.
  • Συνήθως εκδηλώνεται κατά τη ηλικία 2-6 έτη

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Κλινικά:
  • Aνώδυνη χωλότητα
  • Χήνειο βάδισμα
  • Περονιαία δυσπλασία?
  • Ανισοσκελία
  • Περιορισμός στο εύρος κίνησης του ισχίου
 • Ακτινολογικά:
  • Με τη χρήση απλών ακτινογραφιών τίθεται η διάγνωση και γίνεται η παρακολούθηση του παιδιού

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Αρχικά συστήνεται παρακολούθηση
 • Χειρουργική θεραπεία
  • Σε κάθετη άνω μηριαία επιφυσιακή πλάκα
  • Σε αυχενοδιαφυσιακή γωνία μικρότερη των 100 μοιρών.
  • Σε γωνία επίφυσης κεντρικού μηριαίου >45-60 μοιρών
  • Σε διαταραχή της βάδισης  ή  παραμόρφωση κάτω άκρου-κεντρικού μηραίου

Η νόσος αποκτάται κατά την εξέλιξη της ζωής του παιδιού.

Τα χαρακτηριστικά του ισχίου  είναι παρόμοια, όπως περιγράφονται στην  συγγενή coxa vara (ραιβό ισχίο).

Τα αίτια της είναι:

 • Άσηπτος νέκρωση
 • Συγγενές εξάρθρημα ισχίου
 • Επιφυσιολίσθηση μηριαίας κεφαλής
 • Νόσος Perthes
 • Ινώδης δυσπλασία
 • Οστεομυελίτιδα
 • Σηπτική αρθρίτιδα

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εικόνα σχετίζεται με το υποκείμενο νόσημα, όπως αυτά αναφέρθηκαν

Η βάδιση είναι χαρακτηριστική:

 • Χωλότης επώδυνη ή ανώδυνη
 • Χήνειο βάδισμα
 • Ανισοσκελία σε κάποιες περιπτώσεις
 • Περιορισμός στροφής των ισχίων
 • Κλινικά σημεία χαρακτηριστικά των ανωτέρω ασθενειών

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ

Με απλές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία τίθεται η διάγνωση (μέτρης γωνιών)

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία του υποκείμενου νοσήματος

Ιδέ θεραπεία σε συγγενές ραιβό ισχίο

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems