ΠΥΕΛΟΣ (ΛΕΚΑΝΗ) – ΙΣΧΙΟ – ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ / ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΥΟΣ

Πρόκειται για εξωπυελική πίεση-παγίδευση του ισχιακού νεύρου και συγκεκριμένα από του απιοειδούς μυός. Ο μυς αυτός ευρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια, στο έδαφος της πυέλου και είναι στροφέας του ισχίου. Φυσιολογικά, η φορά και διεύθυνσή του είναι οριζόντια από το ιερό οστό προς τον μεγάλο τροχαντήρα του ισχίου και το νεύρο διέρχεται κάτωθεν αυτού.

Ανατομικές ανωμαλίες της περιοχής συντελούν, επιπρόσθετα, ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την πρόκληση της νόσου:

  • Διφυής απιοειδής μυς
  • Κιρσοί της κάτω γλουτιαίας φλέβας
  • Όγκοι
  • Ανατομικές παραλλαγές του νεύρου
  • Σύνδρομο κοτυλομηριαίας πρόσκρουσης

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Κλινική εικόνα: Πόνος στην περιοχή του γλουτού που αντανακλά στην οπίσθια επιφάνεια του κάτω άκρου (ισχιαλγία), ο οποίος δεν εντείνεται σε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (βήχα, πτάρνισμα).
  • Kλινικά tests=εφαρμογή κάμψης, προσαγωγής και έσω στροφής τείνουν τον απιοειδή μυ και επιδεινώνουν τα συμπτώματα, εφ΄όσον νοσεί από τη νόσο.
  • Παρακλινικός έλεγχος: οι ακτινογραφίες, η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία έχουν μικρή η ελάχιστη διαγνωστική αξία!!! Το μαγνητικό νευρογράφημα του ισχιακού νεύρου και ο νευροφυσιολογικός έλεγχος βοηθούν στη διάγνωση της νόσου.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Συντηρητική αγωγή=ανάπαυση, Μ.Σ.αντιφλεγμονώδη, στεροειδή αντιφλεγμονώδη, φυσικοθεραπεία, ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ προς βελτίωση της ελαστικότητος των έξω-στροφέων του ισχίου μυών.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση=ΜΟΝΟ σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής. Συνίσταται σε διατομή του τένοντος του απιοειδούς μυός και νευρόλυση του ισχιακού νεύρου.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems