ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

 • Πρόκειται για νόσο που αφορά στο σώμα του αστραγάλου κατά την άρθρωση της ποδοκνημικής.
 • Μικρά τμήματα οστού με τον υπερκείμενο χόνδρο νεκρώνονται.
 • Αιτιάται ιστορικό μείζονος τραύματος ή επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί στην περιοχή.
 • Εντοπίζεται στο θόλο του αστραγάλου σε έσω ή έξω επιφάνεια αυτού.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ιστορικό προηγηθέντος τραύματος ή καταπόνησης (π.χ. πρωταθλητισμός σε άθλημα φόρτισης)
 • Κλινική εικόνα:
  • πόνος, οίδημα
  • χωλότητα
 • Απλή ακτινογραφία
  • Σε στάδιο ΙΙ, ΙΙΙ IV απεικονίζεται οστεολυτική βλάβη
 • Μαγνητική τομογραφία
  • Είναι η εξέταση εκλογής όπου απεικονίζεται η βλάβη σε όλα τα στάδια της .

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Στα πρώτα 2 στάδια κ δη σε νεαρές ηλικίες (κάτω των 16 ετών) η θεραπεία είναι συντηρητική:
  • Με αποφόρτιση,
  • Νάρθηκα
  • Φυσικοθεραπεία
 • Στα επόμενα 2 στάδια (ΙΙΙ κ IV) ΕΊΝΑΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:
  • Αφαίρεση του τεμαχίου αν είναι κάτω από 1 cm κ νεαροποίηση και τεχνική μικροκαταγμάτων.
  • Aν είναι μεγάλο τεμάχιο (>1cm) καθήλωση αυτού, μετά τρυπανισμών
  • Αφαίρεση τεμαχίου, τρυπανισμοί κ νεαροποίηση και μεταμόσχευση οστεχόνδρινου τμήματος από το γόνυ (ΟΑΤS),  προς κάλυψη του  ελλείμματος.
  • Μεταμόσχευση αυτόλογου μοσχεύματος μετά από καλλιέργεια αυτού, σε μεγάλα ελλείμματα με ελεύθερο τεμάχιο, το οποίο αφαιρείται.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems