ΣΤΗΘΟΣ / ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΕΡΝΟΥ

Προκύπτουν μετά από άμεση πλήξη ιδία σε τροχαία ατυχήματα, συνεπεία κακώσεως επί του ταμπλώ ή από τη ζώνη του αυτοκινήτου είτε κατόπιν καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Επίσης, σπανίως συμβαίνουν παθολογικά κατάγματα στο στέρνο, λόγω υποκείμενης νόσου, όπως νεοπλασία ή παθήσεις του αίματος κλπ.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο ασθενής με κάταγμα στέρνου θεωρείται βαρύς πάσχων και διερευνάται νοσηλευόμενος, πάντοτε. Γίνεται λετομερής έλεγχος κλινικά, οπότε εντοπίζονται εκχυμώσεις σε πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, πόνος σε πίεση και αναπνοή, ακουστικός κριγμός και περιορισμός σε κινήσεις. Πάντοτε πρέπει να γίνεται διερεύνηση καρδιολογική λόγω θλάσεως μυοκαρδίου, αγγειολογική, πνευμονολογική συνεπεία θλάσεως πνευμόνων και παρακολούθηση του κεντρικού νευρικού συνεπεία μικροαγγειακών βλάβων, ενδοεγκεφαλικά.

Απλός ακτινολογικός έλεγχος όσο και περαιτέρω εξέτασεις με αξονική τομογραφία πρέπει να διενεργώνται. Πολύ συχνά επισυμβαίνουν και κατάγματα σε σπονδύλους σε θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης!

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα τραυματικής αρχής κατάγματα παρακολουθούνται ενδοκλινικά με συνεχή καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών και καρδιοαναπνευστική παρακολούθηση. Η συντηρητική αντιμετώπιση συνήθως είναι αρκετή, όχι, όμως, πάντοτε.

Στις περιπτώσεις των παθολογικών καταγμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται το υποκείμενο νόσημα.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems