ΣΤΗΘΟΣ / ΣΥΝΔΡΟΜΟ TIETZE

Πρόκειται για ασθένεια όπου οι χόνδροι των πλευρών κοντά στο στέρνο παρουσιάζουν φλεγμονή, γίνονται επώδυνοι και οιδηματώδεις. Ουσιαστικά πρόκειται για παρόμοια ασθένεια με την πλευροχονδρίτιδα, με τη διαφορά ότι στο εν λόγω σύνδρομο ο χόνδρος παρουσιάζει οίδημα – πρήζεται. Η μεγάλη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μέσω έντονου βήχα, πταρνίσματος, έμετου, κάκωσης σε θώρακα, είτε εντόνου γέλωτα μπορεί να πυροδοτήσει την ασθένεια. Είναι πιθανόν ο ασθενής να μπερδευτεί από τον τρόπο και την ένταση του πόνου και να γίνει ατυχής συσχέτιση της νόσου με καρδιολογικό νόσημα, συνοδευόμενο από έντονο άγχος. Τέλος, είναι πιθανή η εμφάνιση της ασθένειας μετά από ακτινοθεραπεία και μάλιστα, χρόνια αργότερα.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εικόνα είναι αδιάψευστος. Πόνος σε πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα στο όριο οστού – χόνδρου,  μετά οιδήματος στην περιοχή αυτή , το οποίο συχνά αντανακλά σε άνω άκρα και βραχίονες (μπράτσα) είναι τα χαρακτηριστικότερα των συμπτωμάτων.  Πρέπει πάντα να ελέγχεται ο ασθενής για καρδιολογικά ή γαστρεντερικά προβλήματα , τα οποία εκφράζονται με παρόμοια συμπτώματα , όπως και για κακώσεις που ενδεχομένως επισυναίβησαν.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η βασική αντιμετώπιση της ασθένειας είναι η κατανόηση της και η λεπτομερής επεξήγηση της στον ασθενή, καθώς έτσι θα μπορεί να την αντιμετωπίσει, δεχθεί και διαχειρισθεί στο πέρας των μηνών, οπότε  και συνήθως διαρκεί. Η  χορήγηση αντφλεγμονωδών όπου ενδείκνυνται και παυσιπόνων είναι απαιτούμενη, ενώ ενίοτε δύναται να εφαρμοσθούν προγράμματα φυσικοθεραπείας και εγχύσεις στεροειδών τοπικά.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems