ΧΕΡΙ / ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ – ΠΙΠΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (MALLET FINGER – DROPPED FINGER)

Πρόκειται για ρήξη του τελικού – καταφυτικού άκρου του τένοντος που εκτείνει το δάκτυλο. Η ρήξη μπορεί να είναι ενδοτενόντια ή να αποσπασθεί μικρό οστικό τεμάχιο μαζί με τον τένοντα. Η ονυχοφόρος φάλαγγα του δακτύλου παίρνει χαρακτηριστική μορφή «προς τα κάτω» (κάμπτεται).

Συνήθως επισυμβαίνει σε χειρονάκτες ή ασχολούμενους με διάφορα αθλήματα επαφής.

Αφορά σε άνδρες νεαρής προς μέση ηλικία ή σε μεγαλύτερες γυναίκες και δη σε μέσο, παράμεσο ή δείκτη δακτύλους.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Χαρακτηριστικός είναι ο πόνος σε ονυχοφόρο φάλαγγα και δη στην οπίσθια επιφάνεια και στην άρθρωση αυτής. Η εικόνα του πίπτοντος δακτύλου και αδυναμίας έκτασης είναι χαρακτηριστική.
  • Η απλή ακτινογραφία είναι απολύτως αναγκαία προς διάκριση μεταξύ αμιγούς ρήξης τένοντος ή με απόσπαση με οστικό τεμάχιο (bony mallet).

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Η συντηρητική αγωγή συνίσταται στην εφαρμογή νάρθηκος ακινητοποίησης του δακτύλου σε υπερέκταση αρχικά και σε έκταση κατόπιν για 8 εβδομάδες, με πολύ καλά αποτελέσματα.
  • Η χειρουργική θεραπεία έχει απόλυτη ένδειξη στην ρήξη τένοντα με κάταγμα της ονυχοφόρου φάλαγγος και σχετική ένδειξη σε αμιγή ρήξη του τένοντος με καθήλωση αυτού στην ανατομική του θέση. Η παραμελημένη ρήξη, επίσης αντιμετωπίζεται χειρουργικώς

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems