ΧΕΡΙ / ΝΟΣΟΣ DUPUYTREN

 • Πρόκειται για μία εξελισσόμενη, καλοήθη νόσο της άκρας χείρας, μετά εμφανίσεως  πολλαπλών οζιδίων και ρίκνωσης της παλαμιαίας απονεύρωσης, δηλαδή της μεμβράνης που ευρίσκεται υπό του δέρματος της παλάμης.
 • Προσβάλλει συνήθως άνδρες της 5ης – 7ης δεκαετίας της ζωής τους και υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Συνήθως προσβάλλει παράμεσο και μικρό δακτύλους και όχι τον αντίχειρα.
 • Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι ο αλκοολισμός, η HIV λοίμωξη, ο ΣΔ και τα αντιεπιληπτικά φάρμακα.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Χαρακτηριστική είναι η παρουσία επιφανειακών, συχνά επώδυνων, παλαμιαίων οζιδίων, ρίκνωση εν είδει χορδής τμήματος της παλάμης που αφορά σε δάκτυλο (συνήθως παράμεσο ή μικρό), που οδηγεί σε ελάττωση του εύρους κίνησης του/των δακτύλου/ων.
 • Ο ασθενής πρέπει να ελέγχεται για έκτοπο εμφάνιση της ασθένειας (π.χ. πελματιαία απονεύρωση – ν. Leederhose,  πέος – ν. Peyronie).

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η συντηρητική αγωγή συνίσταται σε διαρκή βελτίωση – διατήρηση του εύρους κίνησης των προσβεβλημένων δακτύλων.
 • Αναφέρεται η περίπτωση έγχυσης τοπικά της κολαγεννάσης του clostridium histolyticum, το οποίο λειτουργεί προκαλώντας λύση και ρήξη της χορδής με βελτίωση του εύρους κίνησης (πάραυτα δεν στερείται επιπλοκών).
 • Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών όταν το έλλειμμα κίνησης είναι άνω των 30 μοιρών ή έχουν προσβληθεί οι φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις
  • Αφαίρεση της ρικνωτικής χορδής και διατομή της παλαμίαιας απονεύρωσης.
  • Χρήση ολικού πάχους δερματικού μοσχεύματος σε μεγάλη βλάβη, με συμμετοχή πολλαπλών δακτύλων και δερματικό έλλειμμα.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems