ΧΕΡΙ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ BUTONNIERE (BUTONNIERE DEFORMITY)

Πρόκειται για βλάβη του εκτατικού μηχανισμού του δακτύλου στη ζώνη ΙΙΙ, προσδίδοντας ειδική μορφή στο δάκτυλο, όπου η εγγύς φαλαγγο-φαλαγγική άρθρωση είναι σε κάμψη και η περιφερική φ-φ άρθρωση σε έκταση.

Η ρήξη του τένοντος εντοπίζεται στην κεντρική ταινία αυτού, πάνω από την κεντρική φ-φ άρθρωση είτε τραυματικά είτε επί ρευματοειδούς αρθρίτιδος.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Είναι σαφώς κλινική. Η ιδιαίτερη εμφάνιση του δακτύλου και η αδυναμία της  μέσης και περιφερικής  φαλάγγων να εκταθούν όταν τους ζητηθεί και ενώ ευρίσκεται  σε θέση κάμψης στην άκρη ενός π.χ. τραπεζιού, είναι χαρακτηριστικά της νόσου.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Σε οξεία – «κλειστή» νόσο εφαρμόζεται νάρθηκας δακτύλου σε πλήρη έκταση για 6 εβδομάδες.
  • Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε:
    • Ανοικτό τραύμα του δακτύλου
    • Αποσπαστικό κάταγμα του τένοντος, σε οξείες βλάβες
    • Ανατοποθέτηση των πλαγίων ταινίων ή άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του τένοντος ή χρήση αλλομοσχευμάτων ή ανακατασκευή του τρίγωνου συνδέσμου.

Αρθρόδεση της εγγύς φ-φ άρθρωσης σε ρευματοειδή αρθρίτιδα ή επώδυνη, δύσκαμπτη οστεοαρθρίτιδα αυτής.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems