ΧΕΡΙ / ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΛΥΤΡΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (TRIGGER FINGER)

Πρόκειται για στενωτική τενοντοελυτρίτιδα (φλεγμονή στο έλυτρο που αγκαλιάζει τους τένοντες) των καμπτήρων τενόντων της παλάμης, μη επιτρέποντας σε αυτούς να ολισθήσουν ευχερώς εντός των δακτυλιοειδών συνδέσμων τους και συγκεκριμένα στον Α1 δακτυλιοειδή σύνδεσμο.

Εμφανίζεται πιο συχνά σε διαβητικούς  ή ρευματοπαθείς ασθενείς και μάλιστα στον παράμεσο δάκτυλο. Συνυπάρχει σε περιπτώσεις αμυλοείδωσης.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Υπάρχει πόνος, στη σύλληψη και σε άρση βάρους, πάνω από την πάσχουσα περιοχή. Κατά την πίεση στο ύψος της παλάμης  και πάνω από τον τένοντα εντείνονται τα συμπτώματα ενώ γίνεται ψηλαφητός ο ήχος του κωλύματος.

Ο ασθενής παραπονείται – σε πιο προχωρημένα στάδια – για εμπόδιο στην κίνηση του δακτύλου με αναπήδηση («εκρηκτική» έκταση) ή και σε πλήρη αδυναμία κίνησης αυτού, σε τελικά στάδια.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  1. Ανάπαυση, νυκτερινοί νάρθηκες, φυσικοθεραπευτική και α/φ αγωγή προς ανακούφιση εκ των συμπτωμάτων και ύφεση των στοιχείων της φλεγμονής.
  2. Τοπική έγχυση κορτιζόνης
  3. Τοπική διάνοιξη του τενοντίου ελύτρου, του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσμου και καθαρισμός των στοιχείων της φλεγμονής.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems