Ο όρος  «αυχενικό σύνδρομο» είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος από το κοινό και τους ασθενείς  παλαιόθεν. Ο λόγος είναι ότι αναφέρεται σε συμπτώματα της ευρείας περιοχής του αυχένος – ωμική ζώνη-ινίο (δηλ. οπίσθιο τμήμα της κεφαλής).  Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική ο όρος αυτός είναι αδόκιμος. Θεωρείται ελλιπής, ανεπαρκής, εσφαλμένος. Και αυτό συμβαίνει καθώς

Powered By :Omega Systems