Η άρθρωση του ώμου είναι μια πολύ ευκίνητη ανατομική περιοχή του ανθρωπίνου σώματος, η οποία, όμως, υπόκειται συχνά σε ένα σύνολο παθήσεων που απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του. Κατόπιν μίας αναφοράς στην δομή της άρθρωσης του ώμου θα συζητηθούν  ορισμένες εκ των πιο συχνών παθολογικών καταστάσεων: εξάρθρημα - αστάθεια  ώμου

Powered By :Omega Systems