Γιατί να επιλέξω τον χορό σαν δραστηριότητα για το παιδί μου; Με ποιά κριτήρια θα επιλέξω σχολή χορού; Ο χορός ήταν αναμφισβήτητα ένας  από τους βασικότερους τρόπους έκφρασης των ανθρώπων ανέκαθεν. Ο χορός αποτελεί ανάγκη των ανθρώπων και τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν καταγραφές ανθρώπων που χορεύουν από την

Powered By :Omega Systems