Η άρθρωση του ώμου είναι μια πολύ ευκίνητη ανατομική περιοχή του ανθρωπίνου σώματος, η οποία, όμως, υπόκειται συχνά σε ένα σύνολο παθήσεων που απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του. Κατόπιν μίας αναφοράς στην δομή της άρθρωσης του ώμου θα συζητηθούν  ορισμένες εκ των πιο συχνών παθολογικών καταστάσεων: εξάρθρημα - αστάθεια  ώμου

Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ είναι μία χειρουργική μέθοδος επισκόπησης και αποκατάστασης συγκεκριμένων παθήσεων των αρθρώσεων, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη αυτών (κλειστή μέθοδος). Έχει δυνατότητες εφαρμογής σε μεγάλες κ μικρές αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Απαιτείται συγκεκριμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ενώ η αυτή επέμβαση χαρακτηρίζεται από τη διάνοιξη πολύ μικρών οπών για την είσοδο

Powered By :Omega Systems