ΓΟΝΑΤΟ / ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

To γόνατο σταθεροποιείται από το ιδιαίτερο σχήμα των 2 μηριαίων και 2 κνημιαίων κονδύλων, τους 2 μηνίσκους, υποστηριζόμενα από τις παθητικές και δυναμικές υποστηρικτικές δομές.
o Οι παθητικές δομές είναι:
– Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος , οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος έσω και έξω πλάγιοι σύνδεσμοι (πιο σωστά «έσω και έξω θυλακοσυνδεσμικό σύμπλεγμα»)
– Συνδεσμικό σύμπλεγμα οπίσθιας έξω γωνίας
– Συνδεσμικό σύμπλεγμα οπίσθιας έσω γωνίας

o Οι δυναμικές δομές : μύες πέριξ του γόνατος

Βλάβες στις ανωτέρω δομές καθιστούν την άρθρωση ασταθή.

Πρόκειται για ενδοαρθρικό, αλλά εξω-υμενικό,  σταθεροποιητικό του γόνατος στοιχείο και δη σύνδεσμο.

 • Ευρίσκεται έμπροσθεν του έτερου χιαστού συνδέσμου , για αυτό προσδιορίζεται ως πρόσθιος χιαστός , ενώ ο άλλος ως οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος .
 • Σταθεροποιεί το γόνυ κατά την πρόσθια και στροφική του κίνηση.
 • Η βλάβη επισυμβαίνει είτε με επαφή μέσω πλήξης κατά την έξω επιφάνεια του γόνατος , όταν αυτό πατά στο έδαφος είτε χωρίς επαφή, μέσω στροφικής κάκωσης (διάστρεμμα γόνατος).
 • Πολύ συχνά συνυπάρχει βλάβη σε μηνίσκο.
 • Οι χρόνιες – παραμελημένες- ρήξεις ΠΧΣ ακολουθούνται από χόνδρινες βλάβες , βλάβες σε μηνίσκους, οστεοαρθροπάθεια.
 • Η βλάβη αυτή είναι πιο συχνή στα κορίτσια. Ο λόγος είναι η ιδιαίτερη ανατομία των κάτω άκρων (βλαισά γόνατα) και η διαφορά  με τα αγόρια  έγκειται  στην χαμηλή  μυική υποστήριξη της εκάστοτε κίνησης.
 • Αποτελείται από 2 ταινίες: την πρόσθια έσω και την οπισθία έξω. Στις ρίζες του έχει νευρικούς υποδοχείς , η παρουσία των οποίων βελτιώνει την ιδιοδεκτικότητα , δηλαδή την ικανότητα του μέλους να αντιλαμβάνεται ερεθίσματα από το περιβάλλον κ να προσαρμόζεται.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Η κλινική εικόνα είναι αδιάψευστος:
  • Οιδηματώδες, επώδυνο γόνατο – Αίμαρθρο
  • Επώδυνη κίνηση- χωλότητα – αποφυγή βάδισης
  • Lachmann test ++
  • pivot shift test ++ του Mc Intosh
 • Aπεικονιστικός έλεγχος:
  • Απλή ακτινογραφία κατά την οποία αναδεικνύεται πιθανά αποσπαστικό κάταγμα μεσογληνίων ακάνθων ή κάταγμα Segond.
  • Μελετάμε τους άξονες του κάτω άκρου (γωνία βλαισότητος –ραιβότητος) προκειμένου να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται.
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ είναι η εξέταση εκλογής και αναδεικνύεται το πλήρες ή μερικό της ρήξης του συνδέσμου. Πολύ συχνά συνυπάρχουν βλάβες σε μηνίσκους, οστικές θλάσεις ή κατάγματα – εμπιέσματα  σε μηριαίους και κνημιαίους κονδύλους, βλάβες σε λοιπά συνδεσμικά συμπλέγματα του γόνατος.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 • Συντηρητική αγωγή:
  • Άμεσα μετατραυματικά προς ανακούφιση εκ των συμπτωμάτων και στα πλαίσια προεγχειρητικής προετοιμασίας
  • Σε ηλικίες άνω των 40ετών με χαμηλές απαιτήσεις , δηλαδή όχι αλτικές ασκήσεις , αλλαγή ρυθμού ή πορείας σε τρέξιμο κλπ.
  • Σε ασθενείς με χαμηλές απαιτήσεις και όχι μεγάλη??? χαλαρότητα –αστάθεια
 • Χειρουργική θεραπεία:
  • Σε ΠΑΙΔΙΑ πάντοτε
  • Σε νεαρής ηλικίας ανθρώπους
  • Σε άνω των 40 χρ. δραστήριους ασθενείς
  • Σε προηγούμενη αποτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση ρήξεως ΠΧΣ.
  • Επί συνοδών βλαβών= συνυπάρχουσα ρήξη σε μηνίσκους, οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο, πλαγίους συνδέσμους , οπισθίων γωνιών, χόνδρινες βλάβες.
 • Τεχνικές :
  • ΠΑΝΤΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
 • Μοσχεύματα: Χρησιμοποιούμε
  • Ισχιοκνημιαίους τένοντες
  • Επιγονατιδικό τένοντα (bone block)
  • Τένοντα τετρακεφάλου
  • Πτωματικά μοσχεύματα με αυστηρές ενδείξεις
  • Ξενομοσχεύματα  με αυστηρές ενδείξεις

 

ΠΑΙΔΙΑ

 • Μικρότερα των 14 ετών:
  • Συντηρητική αγωγή σε παιδιά που συμμορφώνονται με τις οδηγίες και δεν έχουν έντονες και αυξημένες αθλητικές υποχρεώσεις
  • Σε ρήξεις μερικού πάχους του προσθίου χιαστού συνδέσμου χωρίς ή με μικρή αστάθεια
 • Χειρουργική σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και δη σε ολική ρήξη του συνδέσμου
 • Τεχνικές:
  • Εξωαρθρική-ανοικτή σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας και δείκτη Tanner 0-1
 • Αρθροσκοπικά και ανάλογα με την ηλικία, το δυναμικό ανάπτυξης   και τον βαθμό ωρίμανσης (δείκτης Tanner)
  • All epiphyseal (Ενδοεπιφυσιακή)
  • Partial transphyseal (μερικώς δια-επιφυσιακή)
  • Transphyseal (διαμέσου των επιφύσεων)
 • Μοσχεύματα : δεν επιτρέπεται η χρήση μοσχευμάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη του μέλους (δηλαδή bone blocks)
 • Χρησιμοποιούνται ισχιοκνημιαίοι κατά κανόνα , τενοντομεταφορές κ.ά.
 • Υψίστης σημασίας η μετεγχειρητική υπομονή, καθοδήγηση και αποκατάσταση του νεαρού ασθενού
 • Πρόκειται για τραυματισμό του έσω σταθεροποιητικού στοιχείου του γόνατος. Αποτρέπει την άρθρωση να «ανοίξει» σαν μεντεσές, προς τα έξω.
 • Ξεκινά από την έσω επιφάνεια του έσω μηριαίου κονδύλου και καταλήγει σε ευρεία άνω και έσω επιφάνεια του έσω κνημιαίου plateau.
 • Πολύ συχνά συνδυάζεται και με άλλες βλάβες στην άρθρωση, αλλά μπορεί να είναι και μονήρης.
 • Χαρακτηρίζεται από 3 βαθμούς σοβαρότητας

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Iστορικό τραυματισμού (αθλητική κάκωση, τροχαίο) και η κλινική εικόνα
 • Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από θετικό valgus stress test (=το γόνατο ανοίγει ως μεντεσές προς τα έξω όταν εφαρμόζεται πίεση στον πόδα με αντίσταση στο ύψος του γόνατος.)
 • Η διάγνωση πιβεβαιώνεται με απλή ακτινογραφία και κυρίως μαγνητική τομογραφία.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η θεραπεία των ρήξεων του έσω πλαγίου συνδέσμου του γόνατος είναι κατά κανόνα συντηρητική, με χρήση ειδικών ναρθηκών και πρωτοκόλλου αποκατάστασης
 • Χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται σε αστάθειες 3ου βαθμού, όπου η συντηρητική αγωγή αποτυγχάνει. Ειδική κατηγορία ασθενών είναι οι επαγγελματίες αθλητές, όπου η θεραπεία εξατομικεύεται.

– ΡΗΞΗ ΕΞΩ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΘΥΛΑΚΟΥ

– ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

– ΡΗΞΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

– ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΑΝΩ – ΚΝΗΜΟΠΕΡΟΝΙΑΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

– ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

– ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems