ΓΟΝΑΤΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

– ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΡΑΙΒΑ ΓΟΝΑΤΑ-ΡΑΙΒΟΓΟΝΙΑ (BOW LEGS) ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

– ΒΛΑΙΣΑ ΓΟΝΑΤΑ (KNOCK KNEES)

– ΝΟΣΟΣ TOY BLOUNT

– ΡΑΙΒΑ ΓΟΝΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

– ΒΛΑΙΣΑ ΓΟΝΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

– ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (RECURVATUM)

ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΝΙΣΚΩΝ

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΟ

ΧΟΝΔΡΟΜΑΛΑΚΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ

– ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

– ΥΜΕΝΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΩΣΗ

– ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ

– ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΝΟΣΟΣ CHARCOT

ΟΙΔΗΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΟΙΔΗΜΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΟΙΔΗΜΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΟΣΤΙΚΑ «ΟΙΔΗΜΑΤΑ» ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΛΑΧΝΟΟΖΩΔΗΣ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ

ΡΗΞΗ ΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

– ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ KNHMIAIOY KYΡΤΩΜΑΤΟΣ (ΟΣΤΕΟΝΔΡΙΤΙΔΑ OSGGOD SCHLATTER)

– ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΟΥ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ (ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ SIDDING – JOHANSSON – LARSEN)

– ΝΟΣΟΣ PELLEGRINI STIEDA – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

– ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΣ (JUMPER’S KNEE)

– ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

– ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ

– ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΙΓΝΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ)

– ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

– ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ – ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

– ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Powered By :Omega Systems