ΓΟΝΑΤΟ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

 • Πρόκειται για ασθένεια του γόνατος, η οποία επηρεάζει τον αρθρικό χόνδρο κ το υποχόνδριο οστό της άρθρωσης του γόνατος.
 • Εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο, κλινικά, ανά περιστατικό.
 • Επηρεάζει εφήβους συχνότερα αλλά και ενήλικες, όπου είναι γνωστή ως οστεονέκρωση.
 • Τα αίτια της νόσου είναι άγνωστα
 • Αιτιώνται:
  •  η κληρονομικότητα,
  •  επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί, 
  • αγγειακές παθήσεις (έμφρακτα)
 • Η νόσος ταξινομείται σε 4 στάδια με αύξουσα τη βαρύτητα αυτής ανά στάδιο.
 • Η συχνότερη εντόπιση της βλάβης είναι στο έξω τμήμα του έσω μηριαίου κονδύλου.
 • Έχει χειρότερη πρόγνωση σε όταν εμφανίζεται σε  έξω μηριαίο κόνδυλο κ επιγονατίδα .

Έχει πολύ καλή πρόγνωση σε περιστατικά όπου εμφανίζεται προ των 13 ετών ζωής τους.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Πόνος κυρίως σε κίνηση κ δραστηριότητες αλλά αργότερα κ σε ηρεμία.
 • Οίδημα – διόγκωση 
 • Χωλότητα 
 • Αίσθημα εμπλοκής ή πραγματική εμπλοκή γόνατος 
 • Κλινική εξέταση
  • Οίδημα σε επισκόπηση
  • πόνος σε ψηλάφηση κ ενίοτε 
  • δυσχερής κίνηση της άρθρωσης κ σε ειδικά tests

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 • Η απλή ακτινογραφία αναδεικνύει τη νόσο σε προχωρημένα στάδια αυτής.
 • Η αξονική τομογραφία δεν έχει ιδιαίτερη θέση, ειδικά στα αρχικά στάδια της νόσου.
 • Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Στα αρχικά στάδια (I, II) ακολουθείται συντηρητικό πρόγραμμα αγωγής με: 
  • ανάπαυση,
  • πάγο,
  •  πατερίτσες – αποφόρτιση 
 • Σε προχωρημένα στάδια(III, IV) εφαρμόζονται χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης – σταθεροποίησης 
  • Κυρίως αρθροσκοπικές: νεαροποίηση, τρυπανισμοί (microfactures), σταθεροποίηση με ειδικούς κοχλίες, απορροφήσιμους ή μη, μεταμόσχευση αυτομοσχεύματος 
  • Ανοικτή χειρουργικήσυνδυασμένη με αρθροσκόπηση): μεταμόσχευση αυτομοσχεύματος όπου ενδείκνυται.
 • Σε ενήλικες κ πιθανή και η οστεοτομία γόνατος προς διόρθωση του άξονος.
 • Πάντα ακολουθεί πρόγραμμα φυσικοθεραπείας – αποκατάστασης.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems