ΚΑΡΠΟΣ / ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ

– ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΩΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
– ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ
– ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (TFCC COMPLEX INJURIES)
– ΑΣΤΑΘΕΙΑ – ΧΡΟΝΙΑ – ΚΕΡΚΙΔΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΚΑΡΠΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems