ΚΑΡΠΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

– ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΡΠΟΥ

– TENONTOΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ ΚΑΡΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΓΓΛΙΟ ΚΑΡΠΟΥ

– ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΛΑΜΙΑΙΟ ΓΑΓΓΛΙΟ (COMPOUND PALMAR GANGLION)

– ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥ – ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΣΚΣ)

– ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Powered By :Omega Systems