ΚΑΡΠΟΣ / ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ DE QUERVAIN ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Πρόκειται για φλεγμονή, στενωτική, του ελύτρου των τενόντων βραχύ εκτείνοντα και μακρό απαγωγό του αντίχειρα, κατά το 1ο ραχιαίο διαμέρισμα του καρπού, που εσωκλείει τους τένοντες αυτούς.

Αφορά κυρίως σε γυναίκες 30 – 50 χρονών και δη στο κυρίαρχο μέλος. Επισυμβαίνει λόγω υπέρχρησης, μετατραυματικά είτε σε λοχεία.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Υπάρχει έντονος πόνος στην έξω επιφάνεια του κάτω πέρατος της κερκίδος, ο οποίος βαθμιαία επιδεινώνεται. Εντείνεται στην άρση μεγάλων βαρών.
  • Κλινικά διαπιστούται επίταση του άλγους σε κερκιδική απόκλιση υπό αντίσταση, σε πίεση επί τη στυλοειδή απόφυση της κερκίδος, ενώ η πρόκληση πόνου κατά την ωλένια απόκλιση του καρπού, έχοντας συλλάβει τον αντίχειρα εντός της παλάμης (Finkelstein test), είναι παθογνωμονική.
  • Το υπερηχογράφημα ενίοτε συνεισφέρει στη διάγνωση.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Η χρήση νάρθηκα ακινητοποίησης αντίχειρος και α/φ αγωγής, όπου ενδείκνυται, είναι επιβεβλημένη. Η εφαρμογή κατάλληλου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος μπορεί να είναι επιβοηθητική.
  • Έγχυση στεροειδών αντιφλεγμονωδών έχει ένδειξη.
  • Η χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ίασης της νόσου και αναφέρεται σε διάνοιξη του τενοντίου ελύτρου.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems