ΚΑΡΠΟΣ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ MANDELUNG’S

Πρόκειται για ιδιαίτερη παραμόρφωση του καρπού, με την οποία ένα παιδί γεννιέται (συγγενής) ή αποκτά μετά από κάταγμα σε πηχεοκαρπική (επίκτητος).

Χαρακτηρίζεται από ραχιαίο υπεξάρθρημα της κάτω κερκιδοωλενικής άρθρωσης,  κερκιδική παρέκκλιση του καρπού λόγω πρωίμου σύγκλεισης της κάτω επιφυσιακής πλάκας της κερκίδος είτε συγγενώς είτε επίκτητα (κάταγμα). Χαρακτηριστική είναι η οπίσθια προβολή του κάτω πέρατος της ωλένης.

ΑΙΤΙΟ=άγνωστο. Διάφορες υποθέσεις αφορώσες σε πιθανή αγγειακή βλάβη της κάτω επίφυσης της κερκίδος ή σε λοιμώξεις κλπ.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται πολύ εύκολα με την χαρακτηριστική κλινική και ακτινολογική εικόνα.

Εμφανίζεται δε συχνότερα σε γυναίκες.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της παραμόρφωσης είναι χειρουργική.

Περιλαμβάνει:

  • Επιφυσιόδεση κερκίδος ή / και ωλένης
  • Οστεοτομίες
  • Επιφυσιόλυση
  • Πιθανή εκτομή περιφερικού άκρου ωλένης
  • Βράχυνση ωλένης

Σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας ίσως χρειαστεί αρθρόδεση.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems