ΚΑΡΠΟΣ / ΘΛΑΣΗ – ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΠΡΗΝΙΣΤΗ

 • Πρόκειται για πάθηση που αφορά σε μυ, ο οποίος ευρίσκεται στο πρόσθιο, κάτω τμήμα της κάτω κερκιδο-ωλενικής άρθρωσης.
 • Ο μυς τούτος έχει τετράγωνο σχήμα και η ενέργεια του χαρακτηρίζει την κίνηση πρηνισμού του καρπού.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ιστορικό – κλινική εικόνα:
  • Ιστορικό κακώσεων, πτώσεων, αμέσου πλήξεως
  • Άρση μεγάλου βάρους με τον καρπό σε υπερ-υπτιασμό.
  • Πόνος σε πίεση κατά την ωλένιο καταφυτική μοίρα του μυός .
  • Πόνος σε υπερ-υπτιασμό και ενεργητικό πρηνισμό του καρπού από θέση υπτιασμού.
 • Ακτινογραφίες :
  • Βοηθούν έμμεσα μετά της διαπίστωσης κατάγματος τινός στον καρπό.
 • Υπέρηχο:
  • Διαπίστωση οιδήματος, αιματώματος
 • Μαγνητική τομογραφία:
  • Έχει περιορισμένες ενδείξεις, πάραυτα είναι επιβοηθητική όπου ενδείκνυται.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η θεραπεία της θλάσης /τενοντίτιδος του τετράγωνου πρηνιστή είναι πάντα συντηρητική:
  • Φ/θ
  • Α/φ αγωγή
  • Εφαρμογή πηχεοκαρπικού νάρθηκος
  • Υπομονή

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems