ΚΑΡΠΟΣ / ΠΙΠΤΟΝ ΚΑΡΠΟΣ (WRIST DROP)

Πρόκειται για λειτουργική διαταραχή του άνω άκρου, όπου ο καρπός και τα δάκτυλα αδυνατούν να εκταθούν λόγω παράλυσης του υπεύθυνου νεύρου για αυτήν την ενέργεια, του κερκιδικού. Το αποτέλεσμα είναι ο καρπός και το χέρι να παραμένουν σε θέση κάμψης, ενώ οι μύες της οπίσθιας επιφάνειας του πήχεος να είναι ατροφικοί και παράλυτοι.

Τα  αίτια μίας τέτοιας κατάστασης είναι τα παρακάτω:

 • Βαρύς τραυματισμός σε επίπεδο βραχιονίου πλέγματος, στο ύψος της κλειδός (τροχαία, πτώσεις, ελκυσμός κ.ά.)
 • Κάταγμα βραχιονίου και δη του κάτω πέρατος αυτού (το νεύρο πορεύεται στην σπειροειδή αύλακά του)
 • Δηλητηρίαση από μόλυβδο
 • Επαναλαμβανόμενοι – κυκλικοί μικροτραυματισμοί του νεύρου (π.χ. πατερίτσες μάλης, κατάκλιση επί του βραχιονίου στη «νόσο του σαββατόβραδου»)
 • Ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να εμφανίσουν τέτοια νευροπάθεια, λόγω γειτονικής φλεγμονής ή πίεσης εξ αυτής.
 • Επί ανατάξει εξαρθρωμένου ώμου μπορεί ναπροκληθεί νευροαπραξία εξ ελκυσμού.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Η διάγνωση είναι κλινική με την πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση του πίπτοντος καρπού – χειρός και πιστοποιείται και ελέγχεται με νευροφυσιολογικό έλεγχο.
 • Το μαγνητικό νευρογράφημα έχει θέση σε λίγες περιπτώσεις.
 • Οι τύποι της βλάβης προσδιορίζονται από το επίπεδο κατά το οποίο το νεύρο τραυματίστηκε.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις το νεύρο ανανήπτει της βλάβης του σε 8-12 εβδομάδες μετατραυματικά (νευροαπραξία). Σε περιπτώσεις αξονότμησης ή νευρότμησης (κομμένο νεύρο) η λειτουργία του ανακτάται μερικώς ή καθόλου και φυσικά προβαίνουμε σε χειρουργική διερεύνηση και αποκατάσταση της βλάβης.
 • Η χρήση ναρθηκών  ακινητοποίησης – υποστήριξης, η φυσικοθεραπεία και η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς  είναι επιπρόσθετα και πολύ σημαντικά  αποθεραπευτικά μέτρα.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems