ΚΑΡΠΟΣ / ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΡΠΟΥ

Υπάρχουν ποικίλοι τύποι αρθρίτιδος καρπού βασιζόμενοι σε : α/ εντόπιση, β/ μηχανισμό πρόκλησης  – αίτιο.

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙ ΣΚΑΦΟΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

Είναι και ο πιο κοινός τύπος. Πρόκειται για εξελισσόμενη αρθροπάθεια της κάτω κερκιδο-καρπικής και των διάμεσων αρθρώσεων των οστών του καρπού. Προκύπτει μετά από τραυματική αστάθεια της αρθρώσεως ακολουθούμενη από ρήξη ενός πολύ σημαντικού συνδέσμου, του σκαφομηνοειδούς, προκαλώντας εν συνεχεία αστάθεια τύπου DISI (dorsal intercalated segmental instability).

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Είναι κλινική και ακτινολογική.

Κλινικά η παρουσία του πόνου που εντείνεται στο πέρας του χρόνου σε κίνηση και πίεση και ακτινολογικά η ταυτοποίηση της εκφύλισης της άρθρωσης και δη των 3 σταδίων αυτής, χαρακτηρίζουν τη νόσο.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Σε αρχικά στάδια χορηγούνται αντιφλεγμονώδη, εφαρμόζεται φυσικοθερπαυτικό πρόγραμμα και νάρθηκες ακινητοποίησης.
 • Σε προχωρημένη νόσο οι ασθενείς αντιμετωπίζονται χειρουργικά:
  • Αφαίρεση στυλοειδούς απόφυσης κερκίδος και σταθεροποίηση σκαφοειδούς ή
  • Απονεύρωση PIN/AIN ή
  • Αφαίρεση κεντρικού στίχου οσταρίων καρπού ή
  • Αφαίρεση σκαφοειδούς και αρθρόδεση 4 σημείων ή
  • Αρθρόδεση καρπού

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

Το σκαφοειδές είναι το πιο συχνά τραυματισθέν (κάταγμα) οστάριο του καρπού. Ασυνήθως «σπάει» στην μεσότητα, αλλά δύναται να υποστεί κάταγμα σε κεντρικό ή περιφερικό τριτημόριο αυτού. Στα παιδιά πιο συχνά τραυματίζεται το περιφερικό τριτημόριό του. Προκύπτει μετά από πτώση επί χείρας σέκταση φερόμενη.

SNACK wrist  είναι ο αγγλικός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την προοδευτικά επιδεινούμενη οστεοαρθρίτιδα του καρπού, λόγω ψευδάρθρωσης κατάγματος σκαφοειδούς. Αρχικά προσβάλλεται η άρθρωση μεταξύ σκαφοειδούς και κερκίδος, κατόπιν  προστίθεται η σκαφο-κεφαλωτή άρθρωση και, τέλος, προσβάλλονται όλες οι αρθρώσεις πέριξ του σκαφοειδούς (midcarpal – pancarpal arthritis).

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Είναι κλινική και ακτινολογική με απλές ακτινογραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφίες (για την πιθανότητα οστεονεκρώσεως).

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι κατά κανόνα χειρουργική και εξαρτάται από το βαθμό και το μέγεθος της εκφύλισης της αρθρώσεως. Η  φυσικοθεραπευτική προσέγγιση είναι απολύτως απαραίτητη κατά την αποκατάσταση του ασθενούς.

 • Αφαίρεση στυλοειδούς απόφυσης κερκίδος και σταθεροποίηση σκαφο-μηνοειδούς άρθρωσης  ή
 • Αφαίρεση κεντρικού στίχου οσταρίων καρπού ή
 • Αφαίρεση σκαφοειδούς και αρθρόδεση 4 σημείων ή
 • Αρθρόδεση καρπού

Η συντηρητική αγωγή περιορίζεται σε παρακολούθηση και ιδία σε ασθενείς χαμηλών αναγκών.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems