ΚΑΡΠΟΣ / ΝΟΣΟΣ KIENBOCK’S (ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ)

Πρόκειται για άσηπτο νέκρωση του μηνοειδούς οσταρίου του καρπού, που οδηγεί σε ανωμαλία στην κίνηση του καρπού.

Είναι νόσος πιο συχνή στους άνδρες.

Συνυπάρχει:

  • Ιστορικό τραύματος
  • Βραχεία ωλένη, κατά τον καρπό (ulnar negative variance)
  • Ελαττωμένη κλίση κάτω πέρατος κερκίδος
  • Επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί στον καρπό
  • Αγγειακές δυσμορφίες του μηνοειδούς οδηγούν σε ελαττωμένη παροχή (αρτηριακή δυσπλασία) ή τραυματισμός των φλεβών του (συμφόρηση και αύξηση των ενδοοστικών πιέσεων).

Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από 4 στάδια.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική με έντονο πόνο σε ραχιαία επιφάνεια του καρπού, που εντείνεται σε κίνηση. Επίσης συνυπάρχει πόνος κατά την πίεση επί τη κερκιδοκαρπική άρθρωση και φυσικά ελάττωση της δύναμης δραγμού και σύλληψης. Το εύρος κίνησης του καρπού σταδιακά ελαττώνεται.
  • Οι απλές ακτινογραφίες αναδεικνύουν την ασθένεια σε προχωρημένα στάδια, ενώ είναι πολύ χρήσιμη η μαγνητική τομογραφία από τα πρώτα κιόλας στάδια της νόσου. Η αξονική τομογραφία βοηθά στην μελέτη της έκτασης της νεκρώσεως.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Η θεραπεία είναι συντηρητική ΜΟΝΟ στο πρώτο στάδιο της νόσου με α/φ αγωγή  και φυσικοθεραπεία σε συνδυασμό με ναρθηκοποίηση του μέλους.
  • Τα υπόλοιπα 3 στάδια αντιμετωπίζονται χειρουργικά με συνδυασμό επεμβάσεων: επιμήκυνση ωλένης – βράχυνση κερκίδος – βελτίωση της κλίσης του περιφερικού άκρου της κερκίδος – επαναγγείωση μηνοειδούς και σε προχωρημένα στάδια αφαίρεση κεντρικού στίχου οσταρίων καρπού, αρθρόδεση κ.ά.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems