ΚΑΡΠΟΣ / ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ PREISER (ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ)

Πρόκειται για άσηπτο οστεονέκρωση του οσταρίου του σκαφοειδούς του καρπού.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Κλινική εικόνα: πόνος στη ραχιαία και κερκιδική – κυρίως – επιφάνεια του καρπού. Υπάρχει αδυναμία δραγμού, σύλληψης, ενώ οι απλές κινήσεις είναι επώδυνες.
  • Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος είναι «χρήσιμος» σε πιο προχωρημένα στάδια.
  • Εκτός της κλινικής εικόνος χρήσιμη είναι η μαγνητική τομογραφία όπου διαπιστούται εκτεταμένο οίδημα στο οστούν, στον κεντρικό πόλο αυτού, στα αρχικά του στάδια. Στην εξέλιξη της νόσου εμφανίζονται νεκρωτικά στοιχεία – απόλυτα εμφανή σε απλό ακτινολογικό έλεγχο και ιδία στην αξονική τομογραφία. Στη διάγνωση της νόσου έχει θέση και το σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων με τεχνήτιο 99.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Η συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική στο 20% περίπου των ασθενών, με την εφαρμογή ναρθηκοποίησης, α/φ  αγωγής, φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης.
  • Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η θεραπεία εκλογής και περιλαμβάνει εις πολλαπλές εκ εκ των κάτωθι:
    • Αγγειούμενο μόσχευμα, τρυπανισμοί – μικροκατάγματα ή αυτομοσχεύματα
  • Σε προχωρημένες βλάβες με εκφύλιση των γειτονικών αρθρώσεων πραγματοποιούνται εκτεταμένες – σωστικές  επεμβάσεις , όπως αρθρόδεση 4 σημείων, αφαίρεση κεντρικού στοίχου οσταρίων καρπού κ.ά.

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems