ΠΟΔΙ (ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ) / ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ – 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ

– ΕΦΙΠΠΕΥΣΗ
– COCK UP ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
– ΤΟ ΚΟΤΣΙ «ΤΟΥ ΡΑΦΤΗ» – ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (TAILOR’S BUNION)
– ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems