ΠΟΔΙ (ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ)

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

– ΡΑΙΒΟ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ (METATARSUS ADDUCTUS)

– ΠΤΕΡΝΟ ΒΛΑΙΣΟΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ)

– ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΜΕ ΣΠΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΟΝΙΑΙΩΝ (TARSAL COALITION)

– ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

– ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ

– ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ

– ΡΑΙΒΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ

ΚΟΤΣΙ (ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ – ΒΜΔ – HALLUX VALGUS)

– ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (HALLUX RIGIDUS)

– CLAW TOE – ΓΑΜΨΟΔΑΚΤΥΛΙΑ

– HAMMER TOE – ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ

– MALLET TOE – ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ 2

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ – 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ

– ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

– ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

– ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

– ΝΟΣΟΣ SEVER (ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ ΠΤΕΡΝΗΣ)

– ΟΡΟΓΟΝΙΤΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

– ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

– ΑΚΑΝΘΑ ΠΤΕΡΝΗΣ

– ΝΟΣΟΣ KOHELER – ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

– ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΑΡΣΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ (TARSAL TUNNEL SYNDROME)

– ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON

– ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ FREIBERG

– ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

– ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Powered By :Omega Systems