ΠΟΔΙ (ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ) / ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ)

– ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ
– ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

* Το υλικό σχετικά με τις παθήσεις ενημερώνεται διαρκώς.

* Η αναφορά στις παθήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε θεραπεία αν δεν έχετε συζητήσει με το γιατρό σας.

Powered By :Omega Systems