Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ είναι μία χειρουργική μέθοδος επισκόπησης και αποκατάστασης συγκεκριμένων παθήσεων των αρθρώσεων, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη αυτών (κλειστή μέθοδος). Έχει δυνατότητες εφαρμογής σε μεγάλες κ μικρές αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Απαιτείται συγκεκριμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ενώ η αυτή επέμβαση χαρακτηρίζεται από τη διάνοιξη πολύ μικρών οπών για την είσοδο

Powered By :Omega Systems